+420 602 411 496

Zpracováváme následující stupně projektové dokumentace:

- architektonická studie - návrh vzhledu a uspořádání domu dle požadavků a potřeb klienta v několika variantách. Obvykle obsahuje situaci, schematické půdorysy a pohledy, 3D vizualizaci, případně zákres návrhu do fotografie. Na základě architektonické studie je možné provést předběžné konzultace na stavebním úřadě.

- projekt pro územní řízení - dokumentace v rozsahu dle platné legislativy, poradenství pro povolovací proces, konzultace na stavebním úřadě a případně zajištění inženýringu - zajištění stanovisek dotčených orgánů a jednání se stavební úřadem.

- projekt pro stavební řízení či ohlášení - dokumentace v rozsahu dle platné legislativy včetně zajištění projektů odborných profesí (např. statika, energetický štítek, technická zařízení budovy - vytápění, elektroinstalace atd.) a jejich koordinace, poradenství pro povolovací proces, konzultace na stavebním úřadě a případně zajištění inženýringu- zajištění stanovisek dotčených orgánů a jednání se stavební úřadem.

- projekt pro výběr dodavatele - podrobnější specifikace materiálů a řešení detailů pro výběrové řízení a nacenění stavby, poradenství a asistence při výběru dodavatele a uzavření smlouvy o zhotovení stavby

- projekt pro provádění stavby - dokumentace v rozsahu dle platné legislativy včetně zajištění projektů odborných profesí (např. statika, technická zařízení budovy - vytápění, elektroinstalace atd.) a jejich koordinace. Kvalitní projekt pro provádění stavby je základní oporou stavitele v jednání s dodavatelem v průběhu výstavby.

- autorský a technický dozor investora - odborný dohled v průběhu celé výstavby na dodržování projektu dodavatelem a kvalitu prováděných prací, operativní řešení nově vzniklých problémů, zpracování posudků a případně zajištění soudně-znaleckých posudků, asistence při předávání stavby

- soupis vad a nedodělků

- dokumentace skutečného provedení stavby - dokumentace v rozsahu dle platné legislativy nebo dle požadavků klienta

- projekt interiéru - stavební úpravy, materiálové a barevné řešení, zařizovací předměty, pevný i mobilní nábytek