+420 602 411 496

V rámci naší praxe poskytujeme i následující poradenskou a posudkovou činnost:

- poradenství v oblasti povolovacích procesů (územní a stavební řízení, změna stavby před dokončením, kolaudační řízení, zajištění povolení a vyjádření dotčených orgánů)

- zaměření stavby a průzkumy (stavebně technické a historické, zajištění specializovaných průzkumů - geologický, dendrologický, hydrologický atd.)

- poradenství v průběhu výstavby, při dokončení a předání stavby

- reklamace, posudky, vyjádření, zajištění soudně-znaleckých posudků, soupis vad a nedodělků

- poradenství při koupi nemovitosti (analýza technického stavu objektu, využitelnosti, nutných nákladů)

- stavebně-inženýrské poradenství (analýza možných technických a materiálových řešení)

- projekt management stavby