+420 602 411 496

Na výstavbu a provoz budov ve vyspělých zemích připadá cca 50% z celkové spotřeby energie. To je dle našeho názoru ohromný potenciál pro úspory, které mohou vést ke snížení zatížení životního prostředí a zároveň i ke snížení provozních nákladů.

Nízkoenergetické a pasivní domy však nemají aspekt pouze ekologicko-ekonomický. Důležitým faktorem je také zvýšení kvality vnitřního prostředí stavby.

Návrh nízkoenergetického a zejména pasivního domu je velmi komplexní záležitostí, která vyžaduje vysoký stupeň profesionality jak v projekční fázi tak ve fázi realizační. Tuto profesionalitu svým klientům garantujeme.

Návrh nízkoenergetického a pasivního domu začíná celkovým konceptem (umístění domu na pozemku, jeho orientace, tvar, dispozice). Stěžejní je dokonalý návrh konstrukčních detailů v rámci prováděcí dokumentace a pak také dozor při jejich provádění na stavbě. Nezbytnou součástí správného řešení je i vhodná kombinace systémů větrání, vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Energetická úspornost domu se v praxi vyjadřuje zejména hodnotou spotřeby energie na vytápění na metr čtvereční podlahové plochy za rok [kWh/m2.a]. Nízkoenergetické domy spotřebují méně než 50 kWh/m2.a, pasivní domy méně než 15 kWh/m2.a, standardní domy cca 100 kWh/m2.a a staré domy až 300 kWh/m2.a.

U nízkoenergetických a pasivních domů je třeba dbát zejména na:
- minimalizaci tepelných ztrát - prostupem (tepelná izolace) a infiltrací (těsnost výplní otvorů a stavebních detailů)
- dostatečnou akumulační kapacitu vnitřních konstrukcí
- pasivní a aktivní využívání solární energie (prosklené plochy a kolektory)
- efektivní zdroj pro pokrytí zbytkové potřeby tepla (např. kvalitní kotel na biomasu)
- prostorové uspořádání a použití stínících prvků pro zamezení přehřívání domu v letním období, popřípadě dochlazování zemním kolektorem

Vzhledem k požadované absolutní těsnosti je nutné v nízkoenergetických a pasivních domech zajistit dostatečnou hygienickou výměnu vzduchu nuceným větráním s rekuperací – což znamená, že odváděný odpadní vzduch předá své teplo přiváděnému čerstvému vzduchu aniž by se vzájemně smísily.

Nucené větrání s rekuperací přináší významné zvýšení kvality vnitřního prostředí - filtrace vzduchu, v zimě se nemusí otvírat okna, větrání i přes noc. Při použití zemního kolektoru je navíc v zimním období přiváděný vzduch předehříván “zdarma” v zemi (např. z -10C na 0C) v letním období lze naopak tímto způsobem vzduch ochlazovat.

Při návrhu nízkoenergetických a pasivních domů se řeší i následující aspekty:
- minimalizace spotřeby elektrické energie - maximální uplatnění přirozeného osvětlení, energeticky
úsporné spotřebiče - šetrné hospodaření s vodou - efektivní ohřev teplé užitkové vody (solární, využití rekuperace), využití dešťové vody (zalévání a splachování), možnost použití moderní suché toalety, ekologické čištění odpadní vody (zemní pískový filtr, kořenová čistírna)
- celková ekologická stopa domu - použití ekologických materiálů (nízká spotřeba energie při výrobě, obnovitelné zdroje, výroba ani případná likvidace nezatěžuje životní prostředí)