+420 602 411 496

Záměrem tohoto projektu bylo nalézt takové řešení, které by investorovi zhodnotilo daný pozemek, ale zároveň citlivě navázalo na původní historickou zástavbu Záběhlic. Více zde.

Zabehlice_perspektiva 1

Záměrem ideové studie bylo nahradit stávající nevyhovující objekt nouzového výstupu z restaurace Na Spilce. Snahou bylo soudobými architektonickými prostředky kultivovat prostor nádvoří. Více zde

zakres do fotografie

Záměrem projektu bylo nalézt citlivé architektonické řešení, které povede ke zhodnocení a rehabilitaci dané plochy, která se v současnosti nachází ve špatném stavu. Cílem bylo nalézt soulad současného architektonického výrazu se specifickým přírodním charakterem pozemku. Více zde.

Dalejska_perspektiva_1

Záměrem soutěžního návrhu nového městského úřadu bylo nalézt citlivé architektonické řešení ve stávající zástavbě, v místě rušených objektů. Součástí řešení bylo i architektonické ztvárnění vnitřního dvora se stávající stoletou lípou a oživení parteru náměstí. Více zde.

uvod_perspektiva

Tento exkluzivní dům se nachází na okraji obce Hájek u Uhříněvsi. Z exteriéru je kompozice tvořena dvěma pronikajícími hmotami. Dominantou domu je hlavní obytný prostor o ploše téměř 80 m2 a schodištěm, které je osvětleno efektním zasklením probíhajícím od terénu až po střechu, do které se zařezává. Více zde

Hájek

Na místo stávajícího kulturního domu Eden v Praze Vršovicích jsme navrhli novou budovu místního centra. Svým vnějším atypickým vzhledem a temperamentem dům jasně vyjadřuje svoji výjimečnou funkci a přináší do celého okolí logickou pohledovou dominantu, čímž oživuje a ozdravuje v současné době dosti pošramocený místní veřejný prostor. Více zde.

eden_vizualizace_00

Designový koncept vlajkové prodejny MALL.CZ jsme založili na čistém, praktickém a neagresivním designu, který si klade za cíl vytvořit kultivované a klidné prostředí pro osobní kontakt se zákazníky. Součástí konceptu je i přilehlý sklad, který je proti běžným zvyklostem prosklený směrem do ulice. Více zde.

 

 

mall.cz_1

Oba objekty jsou navrženy jako tvarově velmi jednoduché obdélné objekty se sedlovou střechou, které se nesnaží kopírovat původní lidová stavení, ale svým skromným, jednoduchým a praktickým vzhledem a měřítkem jsou s místním rázem v souladu a nikterak ho nenarušují. Hlavními pohledovými materiály bude přírodní dřevěný modřínový obklad a šedočerná plechová falcovaná krytina. Více zde.

bed_00

Tento nízkoenergetický rodinný dům se nachází v klidné části obce Vrané nad Vltavou na mírném západním svahu. Hmotová kompozice exteriéru i interiéru využívá právě svažitosti terénu. Z jednoduché hmoty domu s pultovou střechou vystupuje kvádr obývacího prostoru, který je směrem do zahrady otevřenrozměrným rohovým oknem. Tím vzniká maximální pocit propojení se zahradou. Více zde.

Rodinný dům Na Kodlíči

Tento moderní rodinný dům bude postaven v Praze Ruzyni. Při návrhu byl kladen důraz na soulad s okolím stavby, na přirozenou návaznost na mírně svažitý terén a na dominanci obytného prostoru přirozeně propojeného se zahradou. Ústředním motivem obývacího prostoru je krb. Přízemí má dvě výškové úrovně, kde obytný prostor s kuchyní a jídelnou je o tři schody níže. Více zde.

Rodinný dům v Ruzyni

Tento dům se nachází na okraji obce Sadská. Pro toto území je typické množství vzrostlé zeleně. Na přírodní charakter území navazuje materiálové pojednání fasád v kombinaci režného zdiva a dřeva. Ke klasickému domu se sedlovou střechou bez přesahů přiléhá hmota obývacího pokoje, jehož pokračováním je venkovní bazén. Tím je interiér domu plynule a přirozeně propojen s exteriérem. Více zde.

Rodinný dům v Sadské

Předmětem projektu byl návrh komplexní rekonstrukce rodinného domu v Praze Lysolajích. Hlavním úkolem bylo dům vizuálně rehabilitovat po nevhodných zásazích a zejména navrhnout úpravy, které by vyřešily velmi nepraktické dispozice. Čelní fasáda byla upravena do původního stavu dle archivní dokumentace, dvorní fasáda je utilitárním odrazem moderní vnitřní dispozice. Více zde.

Rekonstrukce rodinného domu v Lysolajích