+420 602 411 496

Jedná se o specifický pozemek, který je na západní straně vymezen Dalejským potokem a na východní straně skalnatým terénním zlomem. Pozemky sousedící z jihu a severu jsou zastavěné. Přístup na pozemek je mostkem z ulice Dalejská. Jedná se o novostavbu bytového domu s 14 byty. Objekt je nepodsklepený se dvěma běžnými nadzemními podlažími a podkrovím se sedlovou střechou. Záměrem projektu bylo nalézt citlivé architektonické řešení, které povede ke zhodnocení a rehabilitaci dané plochy, která se v současnosti nachází ve špatném stavu. Cílem bylo nalézt soulad současného architektonického výrazu se specifickým přírodním charakterem pozemku. Tomu odpovídá hmotové řešení, kdy je objekt ztvárněn členitými hmotami nepůsobícími dominantním dojmem. Hmoty jsou navíc předěleny proskleným komunikačním jádrem, tak aby byl zachován hodnotný průhled z mostku na skalní masiv. Dům svou výškou od terénu odpovídá sousední zástavbě. Na přírodní charakter území reaguje i materiálové ztvárnění - ustupující hmoty směrem k lesu jsou pojednány dřevěným obkladem.

perspektiva 1
 
perspektiva 2
 
půdorys 1.np
 
půdorys 2.np
 
půdorys 3.np
 
půdorys 4.np
 
pohled západní
 
pohled jižní
 
pohled východní
 
řez
 
 
 
Powered by Phoca Gallery