+420 602 411 496

Nový městský úřad města Lázně Bělohrad navrhujeme v místě rušených stávajících objektů č.p. 27 a č.p. 28. Nově navržený třípodlažní částečně podsklepený objekt tvoří dvě hmoty - křídla, půdorysně ve tvaru L. Objekt svým tvarem vymezuje vnitřní dvůr, kterému v centru vévodí stávající strom. Dvůr svým ztvárněním vyzývá k odpočinku a setkávání. Umisťujeme zde lavičky, další stromy v severovýchodním cípu a hlavně zpřístupňujeme břeh Javorky. Pobytová část dvora je od parkovacích stání oddělena valem zeleně. Obě hmoty jsou ukončeny sedlovou střechou s vikýři a jsou vzájemně propojeny proskleným krčkem. Výškově objekt navazujeme na hladinu okolní zástavby. Hlavní vstup do objektu je umístěn v přízemí v místě proskleného propojujícího krčku, z prostoru nově upravené plochy náměstí. Architektonická forma tvarově i materiálově vychází z tradičních principů. Tvarově - především sedlovou střechou a úzkým štítovým průčelím. Materiálově - kombinací dřeva, omítky a pohledového betonu. Vstupní část je architektonicky akcentována nakloněnými rovinami stěn v přízemí obou přiléhajících hmot.

 

perspektiva 1
 
perspektiva 2
 
zakres do fotografie
 
situace
 
půdorys 1.np
 
půdorys 2.np
 
půdorys 3.np
 
pohled jižní
 
pohled severní
 
pohled východní
 
pohled západní
 
řez
 
 
 
Powered by Phoca Gallery