+420 602 411 496

Urbanistické řešení bylo konzultováno jak se zástupci obce Bedřichov tak se Správou CHKO jizerské hory. Bylo dohodnuto, že v rámci přestavby bude zachována zastavěná plocha chaty, ale bude změněn půdorysný tvar chaty z místně nevhodného čtvercového na obdélníkový. Též bude upraven tvar střechy na strmou sedlovou s výškou nepřekračující okolní domy (cca 7m). Poloha chaty na pozemku zůstává zachována. Jako příslušenství chaty je navržen u vjezdu na pozemek parkovací přístřešek s kolnou.Oba objekty jsou navrženy jako tvarově velmi jednoduché obdélné objekty se sedlovou střechou, které se nesnaží kopírovat původní lidová stavení, ale svým skromným, jednoduchým a praktickým vzhledem a měřítkem jsou s místním rázem v souladu a nikterak ho nenarušují. Hlavními pohledovými materiály bude přírodní dřevěný modřínový obklad a šedočerná plechová falcovaná krytina.

 

bed_00
 
1.np
 
2.np
 
rez
 
fj
 
fs
 
pristresek
 
 
 
Powered by Phoca Gallery