+420 602 411 496

Tento rodinný dvojdům se nachází na okraji obce Chýnice. Pozemek pravidelného tvaru se svažuje směrem k jihu. Objekty obdélného půdorysu umisťujeme při východní části pozemku kolmo na svah. Hmotově vycházíme z tradiční venkovské zástavby, což je vyjádřeno převýšenou proporcí štítových fasád a sedlovou střechou. Směrem do ulice vybíhají přízemní hmoty garáží, čímž vzniká u každého domu soukromí prostor před vstupem. Hmoty domů jsou vůči sobě výškově i půdorysně uskočeny čímž reagují na tvar pozemku. Soudobí vzhled dávájí domům větší formáty oken. Směrem do zahrady umisťujeme francouzská okna z důvodů maximálního propojení zahrady a interiéru. Materiálově na fasádách převládají hladké bílé omítky v kombinaci s dřevěnými obkladem přízemních hmot garáží. Dále je dřevo použitou na zahradních terasách. 

perspektiva 1
 
perspektiva 2
 
situace
 
půdorys 1.np
 
půdorys 2.np
 
pohled východní
 
pohled západní
 
pohled jižní a severní
 
řezy
 
 
 
Powered by Phoca Gallery