+420 602 411 496

Další z našich projektů rekonstrukcí jizerskohorských chalup. V tomto případě se jedná o chalupu z roku 1798 nacházející se mezi Horním Maxovem a Lučany nad Nisou, pod vrchem Bramberk. Předmětem rekonstrukce je komplexní obnova objektu a sanace poškozených konstrukcí, zejména pak roubení. Krov byl poškozen požárem natolik, že musel být kompletně vyměněn. Součástí je i půdní vestavba včetně pultového vikýře navazujícího na svah, do kterého je chalupa zapuštěna. Hmota vikýře je záměrně pojednána v současném tvarosloví a nesnaží se předstírat, že je původní součástí historické stavby. Právě naopak, otevřeně se hlásí jako další etapa přirozeného vývoje domu. Tento koncept byl předmětem komplikovaných jednání s orgány ochrany krajinného rázu, záměr se však nakonec podařilo prosadit. Stavba byla zahájena.

Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Původní stav
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Konstrukce nového krovu
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Pultový vikýř
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Sanace roubení
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Sanace roubení
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Sanace roubení
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Půdorys přízemí
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Půdorys podkroví
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Jižní pohled
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Východní pohled
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Severní pohled
 
Rekonstrukce chalupy pod Bramberkem - Západní pohled
 
 
 
Powered by Phoca Gallery